Sonda

Nie tylko oglądałem. Mogę powiedzieć, że „Sonda” mnie kształtowała i wychowywała. Zawsze czwartek późnym popołudniem – dobrze pamiętam?

Co ma robić biedny proboszcz?

Źle się stało, że uchwalono ustawę o in vitro. Źle zrobili ci, którzy za nią głosowali. Jasne. Pan Tomasz Terlikowski, którego skądinąd szanuję, napisał, że…

Biblia – najwyższa wartość

Logicznie układa się wszystko w zgrabną całość. Co jest potrzebne do tego, by zbudować mocną, osobistą więź z Jezusem? Potrzebne jest poznanie. Poznanie zarówno Boga…